Schoolmelk

Aanmelden

Als u uw kind voortaan elke dag wil laten genieten van schoolmelk, dan kunt u rechtstreeks een abonnement afsluiten via de site van Iedereen fit op school. Onder het kopje “Aanmelden als ouder” vindt u het aanmeldingsformulier. 
We delen zowel in de kleine pauze als tijdens de lunch melk uit. 
Maximaal 3 weken na de aanmelding gaat het abonnement in. 
Op elke eerste schooldag na een vakantie wordt er geen schoolmelk verstrekt. Geeft u uw kind desgewenst op die dag zelf iets te drinken mee. 

Wat kost schoolmelk

De overheid wil kinderen helpen om gezond te eten en te drinken en geeft hiervoor subsidie. De prijs van schoolmelk kan daarom voor €0,28 per pakje worden aangeboden.