Klik hier voor het Stroomdiagram
Aanmelden van uw kind tussen 0 - 3  jaar oud  

U kunt uw kind voor-aanmelden op onze basisschool vanaf het moment dat u beschikt over een BSN-nummer van uw kind en dat mag op meerdere basisscholen. Alle voor-aanmeldingen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdige aanmelding. 

U kunt het voor-aanmeldingsformulier per mail aanvragen bij de administratie van onze schoolinfo@essesteijn.nl
U ontvangt binnen drie weken (schoolvakanties niet meegerekend) een ontvangstbevestiging met een uitleg over de procedure zoals hieronder vermeld.  

Aanmeldperioden

Onze school heeft 60 plaatsen per jaar (dit jaar loopt van 1 oktober – 31 september).  
We verdelen deze plaatsen over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels. 
We kennen 4 aanmeldperioden:  
1. Oktober t/m december: e-mail wordt begin januari naar ouders verzonden 
2. Januari t/m maart: e-mail wordt begin april naar ouders verzonden 
3. April t/m juni: e-mail wordt eind juni/begin juli naar ouders verzonden (afhankelijk van start zomervakantie)
4. Juli t/m september: e-mail wordt begin oktober naar ouders verzonden 

Voorrangsregels

Na afloop van bovengenoemde aanmeldperiode wijzen wij plaatsen toe. Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels: 
1. Broertjes en zusjes van kinderen die bij ons op school zitten 
2. Kinderen waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Stichting Panta Rhei
3. Kinderen uit het verzorgingsgebied van onze school (zie gebied onder kopje toelatingscriteria)
4. Alle andere kinderen 

Van aanmelding naar eventuele plaatsing

Uw kind is drie jaar geworden. Aan het einde van de aanmeldperiode krijgt u van ons, en van alle andere basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg waar u heeft aangemeld, bericht of uw kind wel/niet geplaatst kan worden. Onder het kopje aanmeldingsformulier en plaatsing wordt dit verder uitgelegd. 

Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, vragen wij u een keuze te maken. Mocht u kiezen voor onze school dan vragen wij u om uw kind definitief aan te melden door het formulier dat u ontvangt, ondertekend terug te mailen. U dient dan andere scholen, waar uw kind ook een plaats heeft, in te lichten over uw keuze. U dient dit binnen de in de e-mail gestelde termijn te doen.  

Alle scholen in Leidschendam-Voorburg hebben een gezamenlijk Sharepoint document waarin elk kind dat aangemeld is met voor-/achternaam en geboortedatum genoteerd staat. Zo kunnen alle medewerkers die de leerlingenadministratie verzorgen zien welke kinderen waar zijn aangemeld en wie wel/niet geplaatst zijn. Mochten er kinderen zonder plaats zijn, dan wordt er contact met deze ouders opgenomen door een school waar nog ruimte is. Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Ouders moeten dan een keuze maken op welke school zij hun kind willen inschrijven. 

Aanmeldingsformulier en plaatsing

Ouders van kinderen die een voorlopige plaatsing toegewezen hebben gekregen krijgen dit bericht per e-mail.

In dezelfde e-mail zit een definitief aanmeldingsformulier en een entreeformulier voor kleuters. Wij vragen u om deze formulieren binnen de gestelde termijn ingevuld te retourneren. Onze intern begeleider bekijkt het entreeformulier en mochten er nog vragen zijn dan wordt er contact met u opgenomen. Indien er geen vragen zijn krijgt u per e-mail bericht dat uw kind definitief geplaatst is. 

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Mocht u niet reageren binnen de gestelde termijn dan gaan wij ervan uit dat u geen interesse in onze school meer heeft en zullen alle formulieren met informatie volgens AVG-richtlijnen vernietigd worden.

Toelatingscriteria school specifiek voor onze school
Kinderen die een broertje of zusje bij ons op school hebben 

Kinderen waarvan een ouder werkzaam is bij onze stichting, Stichting Panta Rhei 

Kinderen afkomstig uit het verzorgingsgebied van de school. De grenzen hiervoor worden gevormd door het gebied tussen Johan Sebastiaan Bachlaan/Burgemeester Banninglaan in Leidschendam, Oosteinde/Parkweg, Rozenboomlaan/Koningin Julianalaan en de spoorlijn Voorburg-Leiden in Voorburg. Mocht u hier niet uit komen, neem dan contact op met onze school.

Overige kinderen.

Niet geplaatst

Indien uw kind niet geplaatst is krijgt u hierover ook per e-mail bericht over. U heeft u de mogelijkheid, ook als uw kind op een andere school wel een plaats heeft, om uw kind tot zijn/haar vierde verjaardag bij ons op de wachtlijst te plaatsen. Na de vierde verjaardag worden alle gegevens vernietigd volgens AVG-richtlijnen.

Wachtlijst

Onze school werkt uitsluitend met wachtlijsten tot de vierde verjaardag van een kind. Wanneer uw kind vier jaar of ouder is kunt u wel informeren of er nog plaatsen beschikbaar zijn op onze school, maar wij hanteren geen wachtlijst meer waarop de gegevens genoteerd kunnen worden totdat er een plaats beschikbaar is. Als uw kind bij een andere school ingeschreven staat of heeft gestaan zal eerst bekeken worden of er plaats is voor nieuwe leerlingen. U kunt deze aanvraag doen door contact op te nemen met de school via het mailadres: info@essesteijn.nl

Uiteraard kan het ook per post naar Elzendreef 4, 2272 EB Voorburg.

U ontvangt binnen drie weken (schoolvakanties niet meegerekend) een ontvangstbevestiging per mail.

Downloads

flyer kennismaking Panta Rhei