Voor-aanmelden totdat uw kind 3 jaar oud is 

U kunt uw kind voor-aanmelden op onze basisschool. Dit kan van het moment dat uw kind een BSN-nummer heeft totdat uw kind drie jaar wordt. U kunt uw kind voor-aanmelden op meerdere basisscholen. Alle voor-aanmeldingen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdige aanmelding.  

U kunt het voor-aanmeldingsformulier uitsluitend aanvragen via info@essesteijn.nl.
Mocht u het per mail verzenden, wilt u het document als bijlage toevoegen? Uiteraard kan het ook per post naar Elzendreef 4, 2272 EB

U ontvangt binnen drie weken (schoolvakanties niet meegerekend) een ontvangstbevestiging per mail. 

Aanmeldperiode 

Onze school heeft 60 plaatsen per jaar (dit jaar loopt van 1 oktober – 31 september).  
 • Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels. 
 • We kennen 4 aanmeldperioden: 
  Oktober t/m december: brief wordt begin januari naar ouders verzonden Januari t/m maart: brief wordt begin april naar ouders verzonden
  April t/m juni: brief wordt begin juli naar ouders verzonden
  Juli t/m september: brief wordt begin oktober naar ouders verzonden

Voorrangsregels 

Na afloop van de aanmeldperiode wijzen wij plaatsen toe. Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels: 
 1. Het plaatsen van broertjes en zusjes van kinderen die op onze school zitten op het moment dat het kind drie jaar wordt en aangemeld zijn bij ons op school 
 2. Het plaatsen van kinderen waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei 
 3. Het plaatsen van kinderen uit het verzorgingsgebied van onze school 
 4. Het plaatsen van alle andere kinderen 

Van aanmelding naar eventuele plaatsing 

Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar is geworden, krijgt u van ons en van alle andere basisscholen in onze gemeente waar u heeft aangemeld bericht of uw kind geplaatst kan worden. Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, kunt u een keuze maken en uw kind definitief aanmelden door het formulier dat u van ons ontvangt ondertekend terug te sturen. U dient andere scholen waar uw kind ook een plaats heeft af te melden. Van u verwachten we dat u onze school antwoord geeft op de brief die u per mail ontvangt. U dient dit binnen de in de brief gestelde termijn te doen. 
 
Elk kwartaal komen de scholen in Leidschendam-Voorburg bij elkaar. Ze vergelijken de namen van kinderen –via de geboortedata- met elkaar zodat we kunnen zien of dezelfde kinderen op meerdere scholen aangemeld zijn en nog steeds op de aanmeldingslijst staan. Mochten er kinderen zonder plaats zijn dan kunnen wij contact met ouders opnemen om door te geven waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Ouders moeten dan een keuze maken. 
 

Aanmeldingsformulier en plaatsing 

Na deze samenkomst van scholen krijgen de ouders van kinderen die een voorlopige plaatsing toegewezen hebben gekregen, per mail een definitief aanmeldingsformulier en een entreeformulier voor 3-jarigen toegestuurd. Wij sturen dit alleen wanneer uw kind een voorlopige plaatsing toegewezen heeft gekregen en u deze geaccepteerd heeft.  Wij vragen u om dit formulier binnen twee weken na ontvangst ingevuld te retourneren. Onze intern begeleider bekijkt het formulier en mochten er nog vragen zijn dan wordt er contact met u opgenomen.
Indien er geen vragen zijn krijgt u schriftelijk (per mail) bericht dat uw kind definitief geplaatst is. 

Mochten wij het formulier niet retour ontvangen, dan gaan wij er van uit dat u ervan af ziet om uw kind definitief aan te melden en zullen wij het voor-aanmeldingsformulier vernietigen en uw kind van de lijst afhalen. 

Wachtlijst 

Indien de voorkeursschool geen plaats heeft, behouden ouders het recht om hun kind op de wachtlijst te laten staan tot het kind vier jaar wordt.
Na de vierde verjaardag worden de gegevens vernietigd en komt de wachtlijstplaats te vervallen.  

Downloads

flyer kennismaking Panta Rhei