Klik hier voor het Stroomdiagram
Aanmelden van uw kind tussen 0 - 3  jaar oud
 

U kunt uw kind voor-aanmelden op onze basisschool. Dit kan van het moment dat uw kind een BSN-nummer heeft totdat uw kind drie jaar wordt. U kunt uw kind voor-aanmelden op meerdere basisscholen. Alle voor-aanmeldingen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdige aanmelding.

U kunt het voor-aanmeldingsformulier uitsluitend aanvragen info@essesteijn.nl. Mocht u het formulier per mail retourneren, wilt u het document dan als bijlage toevoegen en niet in het mailbericht zelf inscannen?

Uiteraard kan het ook per post naar Elzendreef 4, 2272 EB Voorburg.

U ontvangt binnen drie weken (schoolvakanties niet meegerekend) een ontvangstbevestiging per mail.

Aanmeldperiode

Onze school heeft 60 plaatsen per jaar (dit jaar loopt van 1 oktober – 31 september).

Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels.

We kennen 4 aanmeldperioden:
1.
Oktober t/m december: brief wordt begin januari naar ouders verzonden
2.
Januari t/m maart: brief wordt begin april naar ouders verzonden
3. Ap
ril t/m juni: brief wordt begin juli naar ouders verzonden
4.
Juli t/m september: brief wordt begin oktober naar ouders verzonden

Voorrangsregels

Na afloop van de aanmeldperiode wijzen wij plaatsen toe. Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

1.
Het plaatsen van broertjes en zusjes van kinderen die op onze school zitten op het moment dat het kind drie jaar wordt en aangemeld zijn bij ons op school
2.
Het plaatsen van kinderen waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei
3.
Het plaatsen van kinderen uit het verzorgingsgebied van onze school
4.
Het plaatsen van alle andere kinderen

Van aanmelding naar eventuele plaatsing

Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar is geworden, krijgt u van ons en van alle andere basisscholen in onze gemeente, waar u heeft aangemeld, bericht of uw kind geplaatst kan worden. Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, kunt u een keuze maken en uw kind definitief aanmelden door het formulier dat u van ons ontvangt ondertekend terug te sturen. U dient andere scholen waar uw kind ook een plaats heeft af te melden. Van u verwachten we dat u onze school antwoord geeft op de brief die u per mail ontvangt. U dient dit binnen de in de brief gestelde termijn te doen.

Wanneer u een plaats toegewezen heeft gekregen ontvangt u tegelijkertijd het entreeformulier voor kleuters. Wanneer u de plaats definitief wilt maken willen wij u vragen om dit entreeformulier gelijk ingevuld mee terug te sturen zodat wij alles snel en zorgvuldig kunnen afhandelen. Onze intern begeleider bekijkt het formulier en mochten er nog vragen zijn dan wordt er contact met u opgenomen. Indien er geen vragen zijn krijgt u schriftelijk (per mail) bericht dat uw kind definitief geplaatst is.

Doordat wij nauw samenwerken met alle scholen in Leidschendam-Voorburg weten wij ook wanneer ouders meerdere toegewezen plaatsen bezet houden en zullen wij u benaderen en vragen om een keuze te maken, daar u slechts één plaats mag accepteren. Mocht de school van uw keuze geen plaats voor uw kind hebben dan mag u daar tot de vierde verjaardag

uiteraard wel op de wachtlijst blijven staan. 

Uw kind is 3 jaar of ouder of is hij/zij al geplaatst op een andere school en u wilt hem/haar aanmelden op onze basisschool

Wat moet u doen? U kunt het aanmeldingsformulier uitsluitend aanvragen info@essesteijn.nl. Mocht u het formulier per mail retourneren, wilt u het document dan als bijlage toevoegen en niet in het mailbericht zelf inscannen? Uiteraard kan het ook per post naar Elzendreef 4, 2272EB Voorburg.

Naar aanleiding daarvan bepalen wij of wij nog iets voor u kunnen doen. Er wordt per mail of telefonisch contact met u opgenomen.

Helaas is het niet mogelijk om uw kind op een wachtlijst te plaatsen. Wij hebben alleen wachtlijsten voor kleuters van 0-4 jaar, daarna werken wij alleen op aanvraag, zie omschrijving hierboven.


Downloads

flyer kennismaking Panta Rhei