De school

Onze school is een algemeen bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem waarbinnen we op drie niveaus werken met aandacht voor het individuele kind waarbij we uitgaan van het concept passend onderwijs. We zien het als onze belangrijkste opdracht ieder kind in een veilige leeromgeving goed en eigentijds onderwijs te bieden met maximale ontwikkelingskansen. We beschouwen onze school als een plek waar de kinderen leren, maar waar tevens opvoeding en persoonlijke vorming plaatsvindt. We streven daarom, naast de cognitieve doelen, ook doelen na op het vlak van de emotionele, sociale, creatieve en levensbeschouwelijke ontwikkeling.
Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.“Op basisschool Essesteijn is het onderwijs er op gericht om vanuit een veilig klimaat leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te ontwikkelen”.

We streven ernaar, en we doen daar ons uiterste best voor, om binnen de mogelijkheden van het individuele kind de optimale ontwikkeling te bewerkstelligen. Om dit te bereiken besteden we aandacht aan het samenwerken en leren en zorgen we voor een veilig en prettig pedagogisch klimaat.