Notulen

Hieronder kunt u de notulen van de Medezeggenschapsraad downloaden.

De MR is zich bewust van het feit dat de publicatie van notulen betrekkelijk lang op zich laat wachten. De oorzaak hiervan is dat de notulen in de eerstvolgende MR-vergadering plenair worden doorgenomen en goedgekeurd. Dit betekent een doorlooptijd van ongeveer twee maanden. Er wordt op dit moment nagedacht over hoe dit proces versneld kan worden. We houden u op de hoogte!


Notulen 23 september 2021
Notulen 6 juli 2021
Notulen 24 juni 2021