Identiteit

Op onze algemeen bijzondere school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. 

De kernwaarden zijn:
• Iedereen welkom
• Iedereen benoembaar
• Wederzijds respect
• Waarden en normen
• Van en voor de samenleving
• Levensbeschouwing en godsdienst