Levensbeschouwelijk onderwijs

Onze school besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. We nemen niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. We leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.

Basisschool Essesteijn biedt het vak godsdienstig (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan. Bij GVO en HVO is wél één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt. Veel ouders en verzorgers willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. En ook hoe hun kind kan ervaren wat dit geloof (of deze levensovertuiging) in het leven van alledag kan betekenen.

GVO en HVO worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren drie kwartier.
Meer informatie over vormingsonderwijs                       Als u uw kind (tussentijds) wilt aanmelden voor GVO of HVO, dan kunt u bij de administratie van de school een aanmeldingsformulier ophalen. Indien u uw kind(eren) opgeeft, geldt dat voor een schooljaar.