Algemeen

Basisschool Essesteijn is in 1993 ontstaan uit een fusie van een openbare en een katholieke basisschool. De school staat in de prachtig groene wijk Essesteijn in Voorburg.
De school is gevestigd in een gebouwencomplex met diverse gebruikers: een wijkvereniging, een peuterspeelzaal, een sporthal en een voor- en naschoolse opvang. Vanaf 1 januari 2010 maakt onze school onderdeel uit van de Stichting Primair Onderwijs Panta Rhei.Onze school is een algemeen bijzondere basisschool. Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. We hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming krijgt expliciet gestalte in de (facultatieve) lessen HVO/GVO. We besteden structureel aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale integratie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.