Stichting Panta Rhei

Basisschool Essesteijn is een Panta Rhei school.
Stichting Panta Rhei heeft acht katholieke, vier openbare basisscholen, twee algemeen toegankelijke en twee algemeen bijzondere scholen in Leidschendam, Voorburg, Voorschoten, Oegstgeest en Den Haag. Zestien scholen in totaal.
Panta Rhei staat garant voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma, individuele zorg voor kinderen en de aanwezigheid van naschoolse opvang.

In de bestuursfilosofie van onze stichting wordt uitgegaan van een bestuur op hoofdlijnen en een krachtige bovenschoolse algemene directie voor de dagelijkse leiding, met een groot aantal gemandateerde bevoegdheden en taken.
Op onze basisschool heeft de directeur de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijskundig management en de uitvoering van alle andere aangelegenheden van onze school. 


Panta Rhei
is een uitspraak van de Griekse wijsgeer
Heraclitus en betekent letterlijk: "Alles is in beweging".
Deze gedachte staat centraal op onze scholen. De ontwikkeling van kinderen is voortdurend in beweging. Kinderen staan bijna nooit stil: ze spelen, sporten en doen hun schoolwerk. Ook de school is voortdurend in beweging en past zich aan bij nieuwe ontwikkelingen.
Wij maken gebruik van actieve werkvormen en de modernste lesmethodes. Het kind krijgt zo het best mogelijke onderwijs. In beweging zijn is bij Panta Rhei vanzelfsprekend.