Muziek

In de muzieklessen op school wordt gewerkt aan de volgende leergebieden:
- muziek maken
- muziek beluisteren
- muziek en beweging
- muziek en notatie
- informatie over muziek

Dit betekent dat er gedurende het schooljaar allerlei nieuwe liedjes worden aangeleerd,
dat diverse instrumenten worden bespeeld,
dat er wordt geluisterd en gedanst
en tussendoor uitleg wordt gegeven over muziek.

Om de week krijgen de groepen 3 t/m 8 muziekles.
De kleuterklassen krijgen eens in de drie weken muziekles als voorbereiding op de muzieklessen die ze in groep 3 zullen krijgen.

De muzieklessen worden gegeven door een speciale vakleerkracht muziek.

Kees Sijbrandij