Toelatingscriteria

Iedere school kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. De scholen kunnen zelf, passend bij het schoolprofiel, aanvullende criteria toevoegen, waarbij de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. Op onze school is de maximale groepsbezetting 30 leerlingen per groep.

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan geldt voor alle Panta Rhei scholen als eerste plaatsingscriterium: Kinderen van wie een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van de ouder(s)/verzorger(s) een dienstverband heeft bij Panta Rhei, mits tijdig aangemeld en de maximale groepsbezetting niet wordt overschreden.

Schoolondersteuningsprofiel

Basisschool Essesteijn heeft, net als iedere basisschool, een schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat beschreven welke (extra) ondersteuning voor leerlingen binnen de mogelijkheden van de school passen. Mocht je kind ondersteuning nodig hebben, die niet past bij ons ondersteuningsprofiel, dan verwijzen we je door naar een andere school binnen ons bestuur of binnen ons samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsprofiel is op aanvraag in te zien bij onze directie.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

College van Bestuur van Panta Rhei

Indien u van mening bent dat een afwijzing ten onrechte is of als u zwaarwichtige redenen heeft waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunt u tegen de beslissing van de school binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van Panta Rhei. Het College van Bestuur van Panta Rhei zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.