Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent. U kunt dan een klacht indienen.
In veel gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uit komt dan kunt u de kwestie neerleggen bij de schooldirecteur. In het geval dat u een meningsverschil met de schooldirecteur heeft, gaat u in eerste instantie naar het college van bestuur.
Elke school heeft een contactpersoon, die u kan ondersteunen bij de informele afhandeling van de klacht.

De contactpersonen op onze school zijn:
An Bouchier en Sharmaine Hus-van Rijn, telefoon 070-3873527 (ma t/m vrij).
Ook kan de contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. Stichting Panta Rhei heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon:
Mevrouw Janet Ranke (acmranke@planet.nl).

Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, of wilt u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie de klacht neerleggen, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Vanaf 1 januari 2012 is Panta Rhei voor alle scholen aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590

Panta Rhei hanteert een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van een klacht is vastgelegd. In onderstaande folder vindt u een omschrijving van deze regeling alsmede een stappenplan voor het melden van een klacht.

Klachtenregeling Panta Rhei
Informatiefolder