Schoolmaatschappelijk werk

U heeft opgroeiende kinderen in het basisonderwijs. Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, kunt u via de leerkracht of intern begeleider contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk van Kwadraad. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt u en zoekt samen met u wat de beste stap is voor u en uw kind. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen. 

Voor wie is het schoolmaatschappelijk werk?

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie en is er voor ouders, kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Met welke vragen kan ik naar het schoolmaatschappelijk werk?

De schoolmaatschappelijk werker kan bij allerlei vragen meedenken, bijvoorbeeld wanneer:

• Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
• Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
• Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;
• Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
• Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
• U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
• U twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan doen.

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk?

Na de aanmelding van een kind vindt een intakegesprek plaats. Er wordt samen met u en/of uw kind en/of de leerkracht in kaart gebracht wat er aan de hand is. Met andere woorden: wat is uw vraag en wat kan het schoolmaatschappelijk werk u bieden.

Wat biedt het schoolmaatschappelijk werk?

• Kortdurende hulpverlening aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken;
• Verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp, zoals het algemeen maatschappelijk werk, of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid;
• Ondersteuning van de school.

Hoe kunt u het schoolmaatschappelijk werk bereiken?

Aanmelden kan via de leerkracht, via de intern begeleider of rechtstreeks bij de schoolmaatschappelijk werker. De SMW'er die verbonden is aan onze school is Marcella Deckers. Zij is iedere maandag van 09.00-12.00 uur aanwezig en is te bereiken via m.deckers@kwadraad.nl of 06-40706148.
Om bij het SMW aan te melden is toestemming van (beide) gezaghebbende ouders nodig.

Vertrouwelijk

Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad hebben een geheimhoudingsplicht en moeten zich houden aan de beroepscode.