Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. 
Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Zij komen maandelijks op maandagavond en in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

De OV wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers:

Reinier Blokland (voorzitter, reinier@ovessesteijn.nl)
Floor van Oers (penningmeester, penningmeester@ovessesteijn.nl)
Meirah van Lierop (secretaris, meirah@ovessesteijn.nl)
Stanly Deekman
Thomas Verschuuren
Martin van der Kleij
Koen Versmissen
Ingeborg Kuipers 
Patricia Zijlstra
Gwenda de la Parra
Marilyn Waanders 
Linda van Heusden


Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging vanaf het moment dat hun (oudste/eerste) kind naar school gaat (tenzij zij expliciet aangeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap, zie de Statuten).
 

Interesse in de OV?

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)?
We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken.
Spreek een OV-lid aan, of stuur een mail naar aanmelden@ovessesteijn.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.