Oudervereniging

Naast de reguliere schoollessen vinden er gedurende het jaar allerlei activiteiten plaats die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Het kerstdiner, ijspret, het schoolreisje en natuurlijk de disco. Stuk voor stuk activiteiten die bijdragen aan het plezier dat kinderen, ouders en leerkrachten beleven aan school.

Vrijwilligers van de Oudervereniging organiseren meer dan tien activiteiten per jaar en dat doen zij samen met de leerkrachten en hulpouders. Daarnaast komen de vrijwilligers maandelijks bijeen om de verschillende activiteiten te bespreken en voorbereidingen te treffen. Eenmaal per jaar houdt de Oudervereniging een algemene ledenvergadering. Aan deze vergadering kunnen alle ouders deelnemen. De uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering wordt verstuurd via Social Schools.

Voor het organiseren van de activiteiten vraagt de Oudervereniging om een jaarlijkse bijdrage. Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u hier.

De OV wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers:

Lino Brosius (voorzitter, voorzitter@ovessesteijn.nl)
Martin van der Kleij (penningmeester, penningmeester@ovessesteijn.nl)
Remco van Ophoven (secretaris, secretaris@ovessesteijn.nl)
Patricia Zijlstra
Raymond Kop
Bertrand Leushuis
Deniz Çamkiran
Nieke Kokshoorn
Lisette van der Geest-Weber
Koen Versmissen
Sarita Badri-Kalidien
Dariusz Kurek
Michel van Beek
Xaveer Obbens
Monique van Leeuwen
Corine Vrolijk

Interesse in de OV?
Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve rol spelen op de basisschool van uw kind(eren)? Wellicht is de Oudervereniging iets voor u. 
Als u een e-mail stuurt naar secretaris@ovessesteijn.nl, dan nemen wij contact met u op.