Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. 
Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Zij komen maandelijks op maandagavond en in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

De OV wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers:

Edwin de Groot (voorzitter, edwin@ovessesteijn.nl)
Floor van Oers (penningmeester, penningmeester@ovessesteijn.nl)
Meirah van Lierop (secretaris, meirah@ovessesteijn.nl)
Reinier Blokland
Thomas Verschuuren
Annet Hagenbeek
Arianne van de Wetering
Casper Franken
Rachel van Houwelingen
Gwenda de la Parra
Marilyn Waanders
Stanley Deekman
Linda van Heusden

Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging vanaf het moment dat hun (oudste/eerste) kind naar school gaat (tenzij zij expliciet aangeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap, zie de Statuten).
 

Interesse in de OV?

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)?
We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken.
Spreek een OV-lid aan, of stuur een mail naar aanmelden@ovessesteijn.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.