Activiteiten

De volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:

* De picknick
* Kinderboekenweek en voorleesmiddag
* Sinterklaasfeest
* Kerstfeest
* Essesteijn Disco
* Paasfeest
* Sportdagen
* Wandelvierdaagse
* Schoolreis
* Afscheid groep 8
* Diverse culturele uitstapjes   
  en voorstellingen
* Maar ook kleinere dingen zoals bijvoorbeeld de grote verjaardagskaarten
  en de ijsjes op de laatste dag van het schooljaar.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de groepsouders, de nieuwsbrief en per mail hopen we iedere keer een passend beroep u te kunnen doen.