Ouderbijdrage

De oudervereniging is een vereniging van ouders die vrijwillig activiteiten organiseert voor de leerlingen van Basisschool Essesteijn. Voor het organiseren van deze activiteiten vraagt de Oudervereniging om een jaarlijkse bijdrage ter hoogte van €50 voor ieder kind op school. De bijdrage is vrijwillig en het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Uiteraard hoopt de Oudervereniging dat alle ouders/verzorgers bijdragen, want zonder dit geld kunnen de meeste activiteiten niet worden georganiseerd.

Bedragen

De bedragen zijn: 
- 1 kind op school: een bijdrage van €50
- 2 kinderen op school: een bijdrage van €100
- Etc …

Voor kinderen die later in het jaar zijn ingestroomd, geldt de volgende bijdrage:
- Oktober: €44
- November: €40
- December: €36
- Januari: €32
- Februari: €28
- Maart en later: geen bijdrage gevraagd.

Betalen

De jaarlijkse ouderbijdrage kan worden overgemaakt op:
- Rekeningnummer: NL39 INGB 0004 0670 13
- Ten name van: Oudervereniging Basisschool Essesteijn te Voorburg
- Omschrijving: de naam en de groep in van je (oudste) kind

Contact

Indien je de ouderbijdrage niet of niet geheel kunt betalen, neem dan contact op met:
- de penningmeester van de Oudervereniging Martin van der Kleij (penningmeester@ovessesteijn.nl) of met
- de directeur van de school Ed Schut (e.schut@essesteijn.nl).