Cultuurmenu

Cultuureducatie is bij ons op school belangrijk. We maken hiervoor gebruik van het cultuurmenu.
Het cultuurmenu is een programma dat de gemeente Leidschendam-Voorburg i.s.m. diverse regionale kunstorganisaties heeft ontwikkeld. Het is een samenhangend activiteitenprogramma waarbij leerlingen tijdens de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennis maken met de belangrijkste cultuurdisciplines; muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en erfgoed. De structuur van het cultuurmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van cultuur in het eerste jaar en meer complexe in hogere groepen.