Scholen op de kaart

Op de website www.scholenopdekaart.nl zijn allerlei gegevens van basisscholen in te zien. Deze gegevens zijn afkomstig van de onderwijsinspectie, DUO en de school zelf. Het zogenaamde 'Schoolvenster' geeft transparantie in o.a. de prestaties en ontwikkeling van de school. Het biedt ouders de mogelijkheid deze met andere scholen te vergelijken en zo tot een keuze van de meest geschikte school voor hun kind(eren) te komen.Klik hier om het Schoolvenster van basisschool Essesteijn in te zien.