Milieustraat/Goede doelen

Milieustraat/Goede doelen
Bij de hoofdingang van onze school vindt u een Milieustraat/Goede Doelen-straat. Samen dragen we ons steentje bij voor de volgende goede doelen:

KNFG (geleidehonden), plastic doppen (zie bijgaande poster voor het soort doppen)
Kattenzorg Den Haag, postzegels (wel/niet afgestempeld) en postzegelboeken/verzamelingen
Stibat, hergebruik lege batterijen
Diabetes Fonds, kroonkurken (van bierflesjes etc.)

Ieder goed doel is gekoppeld aan een medewerker of ouder die ervoor zorgdraagt dat de goederen afgeleverd worden bij de betreffende instanties.
Voor de inzameling van KNFG moeten we echter wel een restrictie
maken, want deze mogen alleen ingeleverd worden door kinderen die bij ons op school zitten. Reden hiervan is dat de hoeveelheid die nu (door mensen van buitenaf zoals lieve buren, opa's en oma's) aangeleverd wordt zo groot is dat wij het niet meer kunnen opslaan (ruimtegebrek en vervoersproblemen). Wij willen u vragen om aan deze mensen te vragen de doppen in te leveren bij de adressen hieronder.

Ria Augustijn, Populierendreef 104 in Voorburg, 06-29348952
Arend Heilbron, Zeezwaluwstraat 279 in Scheveningen, 06-14155714 Dierenkliniek De Beestenhoek, Beatrixlaan 2 in Bleiswijk, 010-5218122
Media
  • goede doelen 1
  • goede doelen