Geslaagde actie voor de voedselbank

Geslaagde actie voor de Voedselbank

Beste ouders, verzorgers,

Ook dit jaar heeft onze school levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Leidschendam- Voorburg.

Hieronder een stukje namens de kerstwerkgroep: De afgelopen week is in iedere groep door de leerkracht een uitleg gegeven over wat de voedselbank doet en waarom deze ook in Leidschendam-Voorburg noodzakelijk is. Daarna zijn de kinderen enthousiast gemaakt om zelf producten mee te nemen naar school. In iedere groep waren 2 kratten neergezet die gevuld konden worden. Afgelopen vrijdag zijn alle kratten in de klassen opgehaald en bleek dat er goed ingezameld was. Er zijn veel houdbare producten, maar ook zegels van Douwe Egberts ingeleverd. Kortom, onze school kon de voedselbank blij maken met wel 36 gevulde kratten. We zijn erg blij met dit resultaat! Ouders en kinderen: Hartelijk bedankt voor het steunen van ons goede doel! Met deze opbrengst kunnen binnen de gemeente weer een veel gezinnen blij gemaakt worden. Op vrijdag is een vrijwilliger van de voedselbank op school gekomen om alle kratten in ontvangst te nemen.

Wij wensen u fijne kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar! Hartelijke groet, namens de werkgroep kerst, Lianne Jetten

Media
  • voedselbank 1
  • voedselbank 2
  • voedselbank 3
  • voedselbank 4