Basisschool Essesteijn gesloten

Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels heeft u kunnen horen dat de school dicht blijft tot en met de meivakantie. Dit betekent dat wij het onderwijs op afstand blijven verzorgen.

Wekelijks is er een managementteam vergadering, om de stand van zaken én volgende stap te bespreken. Vandaag hebben wij ons gebogen over vraagstukken die spelen, waaronder bijvoorbeeld eenduidige communicatie richting ouders en leerlingen, het gebruik van onze middelen en het lesprogramma, hoe om te gaan met leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, welke collega's hebben nog ruimte in het programma etc, etc. Vrijdag komt er weer een nieuwsbrief uit en hopen wij u wat meer te vertellen over onze plannen. Eerst moet het een en ander weer in de verschillende bouwen worden uitgezet, die vanavond en/of in de loop van de week vergaderen.

De verschillen tussen scholen, maar ook soms de verschillen tussen leerkrachten binnen een school zijn groter aan het worden. Dit heeft te maken met vaardigheden van leerkrachten (ICT middelen gebruiken bijvoorbeeld), maar ook met de systemen (en de inrichting daarvan) die wij als school hebben. Dit geeft mogelijkheden, maar ook beperkingen. Vrijdag willen wij hier wat meer over vertellen in de nieuwsbrief.

Omdat de periode langer gaat worden, zal de druk op gezinnen en de school toenemen. Wij hebben hier alle begrip voor, het thuiswerken valt niet mee in combinatie met het onderwijsaanbod en de kinderen de hele dag thuis te hebben. Deze week zijn de leerkrachten begonnen om leerlingen en ouders intensiever te contacten. Houd u er rekening mee, dat ook een deel van onze leerkrachten kinderen heeft rondlopen thuis en/of ziek is. In de communicatie zullen onze leerkrachten u zoveel mogelijk op de hoogte houden van contactmomenten en hun persoonlijke omstandigheden. Ook uw omstandigheden zullen per gezin verschillen. Waar de een blij is met het onderwijsaanbod, horen wij van anderen dat het teveel is en weer anderen vinden het te weinig. Wij proberen met iedereen rekening te houden, dit is soms een zoektocht naar de beste oplossing.

Verder blijft onze opvang nog steeds beperkt tot ouders in de cruciale beroepsgroepen. Op het moment dat u thuis bent, verwachten wij ook dat u de kinderen zelf opvangt. Uiteraard kunnen de kinderen met verkoudheid, niezen / hoesten, keelpijn en/of koorts niet opgevangen worden.

Als laatste willen wij u meegeven dat wij trots zijn op de kinderen, op u als ouders én op onze leerkrachten en ondersteunend personeel. Met elkaar zetten wij de schouders eronder! Ook in de komende weken!

Wij zien er naar uit om de kinderen in mei weer te ontmoeten. Hopelijk hebben de maatregelen dan zo goed geholpen, dat de scholen weer open kunnen en het normale leven weer op gang komt. Heel veel sterkte voor iedereen!

Met vriendelijke groeten,
Richard Joosse, directeur a.i.
Corine Lourier, adjunct directeur

Media
  • lege fietsenstalling
  • leeg lokaal