Oudervereniging

Maakt school extra leuk!!

Oudervereniging


Waarom een Oudervereniging?

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Zij komen maandelijks op maandagavond en in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

Welke activiteiten?

De volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:

* De picknick
* Kinderboekenweek en voorleesmiddag
* Sinterklaasfeest
* Kerstfeest
* Essesteijn Disco
* Paasfeest
* Sportdagen
* Wandelvierdaagse
* Schoolreis
* Afscheid groep 8
* Diverse culturele uitstapjes en voorstellingen
* Maar ook kleinere dingen zoals bijvoorbeeld de grote verjaardagskaarten en de ijsjes op de laatste dag van het schooljaar.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de groepsouders, de nieuwsbrief en per mail hopen we iedere keer een passend beroep u te kunnen doen.

Lidmaatschap en bestuur

Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging vanaf het moment dat hun (oudste/eerste) kind naar school gaat (tenzij zij expliciet aangeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap, zie de Statuten).

De Oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers, dit zijn;

Edwin de Groot  (voorzitter)
Floor van Oers  (penningmeester)
Meirah van Lierop
Reinier Blokland
Thomas Verschuuren
Annet Hagenbeek
Arianne van de Wetering
Casper Franken
Rachel van Houwelingen
Gwenda Straatman
Marilyn Waanders
Stanley Beekman
Linda van Heusden

Interesse in de OV?

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)?
We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken.
Spreek een OV-lid aan, of stuur een mail naar aanmelden@ovessesteijn.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid


We kunnen altijd ouders gebruiken die zich willen inzetten voor de kinderen van onze school. Ouders die daar een beetje van hun vrije tijd in willen stoppen.

Houdt u van organiseren en lijkt het u leuk het team van de Oudervereniging te komen versterken, of af en toe bij evenementen te assisteren? Laat het ons weten via aanmelden@ovessesteijn.nl