Aanmelding

De toelatingsprocedure

De regelgeving voor toelating is beschreven in de wet op het Passend Onderwijs (1 augustus 2014). De aanmeldingen van kinderen die nog geen drie jaar oud zijn zullen worden beschouwd als vooraanmelding. Zodra deze kinderen de leeftijd van drie jaar hebben bereikt dienen de ouders door middel van het invullen van een vragenlijst de aanmelding definitief te maken.

Aanmelding

Om voor toelating in aanmerking te komen dienen ouders een aanmeldingsformulier van onze school volledig in te vullen. Het inleveren c.q. accepteren van dit formulier betekent nog niet automatisch dat het kind ook geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van een aantal criteria die we stellen om voldoende beschikbare plaatsen te hebben voor kinderen uit de wijk en de directe omgeving. Tevens toetsen we of de zorg die wij als school kunnen leveren voldoet aan de onderwijsbehoeften van het kind.

De criteria zijn:
1. Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei; krijgen voorrang, mits tijdig aangemeld.
2. Kinderen afkomstig uit het verzorgingsgebied van de school.
De grenzen hiervoor worden gevormd door het gebied tussen Leidsenhage, Parkweg, Rozenboomlaan, Koningin Julianalaan en de spoorlijn Voorburg-Leiden.
3. Alle overige kinderen.
Voor alle criteria geldt dat de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school bepaalt zelf, mede op grond van de groepssamenstelling, een maximale bezetting per groep.

Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school van herkomst en de vragenlijst beoordeeld is. Uit beide bronnen moet blijken dat de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.


N.B. Als uw kind op een wachtlijst is geplaatst, dan kunt u informeren naar de plaats op de wachtlijst bij de administratie van de school. De openingstijden vindt u onder Contact.

Kennismaken

Kennismaken


Wij verwelkomen u graag om een keertje te komen kennismaken.
Maak daarvoor een afspraak voor een gesprek en een rondleiding.

U spreekt dan met een directielid en u krijgt een rondleiding door de school. Zo'n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school 'in vol bedrijf is', zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uiteenzettingen in de schoolgids in de praktijk gestalte krijgen.

Adobe Reader

Adobe Reader


Als u de downloads niet kunt lezen, klik dan op onderstaande link om gratis Adobe Reader te downloaden. Volg de instructies in het scherm.
Met behulp van dit programma kunt u voortaan pdf-bestanden bekijken.

Adobe Reader nu downloaden