BSO - buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd kunt u gebruik maken van opvang voor uw kind(eren). Dat kan bij verschillende opvangorganisaties. De volgende organisaties zijn bij de school betrokken:


                   

Stichting DAK, die zowel voor- als naschoolse opvang kan aanbieden.
Klik hier voor informatie en aanmelding.   


                 
                       

Vlietkinderen, klik hier voor meer informatie en aanmelding.
                                  


               
Partou, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar, klik hier voor meer informatie en aanmelding.

De kosten van de opvang

De kosten van de opvang komen voor rekening van de ouders. Als arbeid en zorg gecombineerd worden, is wellicht teruggave via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst mogelijk. Voor meer informatie klik hier