Aanmelden

Om uw kind aan te melden op onze school, dient u het aanmeldingsformulier van onze school in te vullen. Het inleveren c.q. accepteren van dit formulier betekent nog niet automatisch dat het kind ook geplaatst kan worden. De aanmeldingen van kinderen die nog geen drie jaar oud zijn zullen worden beschouwd als vooraanmelding. Zodra deze kinderen de leeftijd van drie jaar hebben bereikt dienen de ouders door middel van het invullen van een vragenlijst de aanmelding definitief te maken. We hanteren criteria om voldoende beschikbare plaatsen te hebben voor kinderen uit de wijk en de directe omgeving. We toetsen of de zorg die wij als school kunnen leveren voldoet aan de onderwijsbehoeften van het kind.

De criteria zijn:

1. Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei; krijgen voorrang, mits tijdig aangemeld.
2. Kinderen afkomstig uit het verzorgingsgebied van de school.
De grenzen hiervoor worden gevormd door het gebied tussen Leidsenhage, Parkweg, Rozenboomlaan, Koningin Julianalaan en de spoorlijn Voorburg-Leiden.
3. Alle overige kinderen.
Voor alle criteria geldt dat de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school bepaalt zelf, mede op grond van de groepssamenstelling, een maximale bezetting per groep.

Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school van herkomst en de vragenlijst beoordeeld is. Uit beide bronnen moet blijken dat de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

Downloads:

(voor)aanmeldingsformulier
aanmeldprocedure
flyer kennismaking Panta Rhei