Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids en Schoolplan


Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken wordt aan u medegedeeld via de Schoolgids

In het Schoolplan vindt u de verantwoording van hoe basisschool Essesteijn werkt en hoe basisschool Essesteijn zich wil ontwikkelen.

Download hier de Schoolgids en het Schoolplan:


Adobe Reader

Adobe Reader


Als u de downloads niet kunt lezen, klik dan op onderstaande link om gratis Adobe Reader te downloaden. Volg de instructies in het scherm.
Met behulp van dit programma kunt u voortaan pdf-bestanden bekijken.

Adobe Reader nu downloaden

Schoolgids

Schoolgids


Lees altijd goed de Schoolgids.
Alle regels en afspraken hierin vermeld gelden voor iedereen. Alle geledingen op onze school - ouders, kinderen en leerkrachten, maar ook stagiairs en bezoekers - dienen zich daaraan te houden en zijn erop aanspreekbaar.