Opvang

Voorschoolse opvang, Overblijven, Naschoolse opvang en andere buitenschoolse activiteiten

Opvang


Voor-, tussen- en naschoolse opvang:

Voor ouders is het vaak prettig als een ander hun kind (-eren) kan opvangen buitten de uren dat het kind in de klas zit.
De voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen van onze school worden georganiseerd door externe partijen. Lees meer hierover in het linker menu.

Overblijven (TSO):

Omdat onze middagpauze met drie kwartier vrij kort is, blijven de meeste kinderen tussen de middag bij ons over op school. Dit wordt door Kinderstralen geregeld met behulp van overblijfcoördinatoren en overblijfouders. Lees meer hierover in het linker menu onder “Overblijven (TSO)”.

Naschoolse activiteiten:

Naschoolse activiteiten zijn cursussen die aansluitend op de eindschooltijd (of later als er veel inschrijvingen zijn en er twee lesuren achter elkaar zijn) gegeven worden, zoals streetdance, zingen/koor, kinderyoga, tekenen, Spaanse les en gitaar spelen. De naschoolse activiteiten worden aangeboden door verschillende aanbieders.